دوره بين المللي مشترك
شرايط و ضوابط پذيرش و تحصيل در دوره‌ مشترك
كارشناسي ارشد رشته "مهندسي مواد-گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي"
با همكاري دانشگاه MISIS روسيه
 
1- پذيرش دانشجو در اين رشته‌ها به صورت نيمه متمركز بوده و پس از معرفي 3 برابر ظرفيت از سوي سازمان سنجش و آموزش كشور، از داوطلبين جهت انجام مصاحبه حضوري در دانشگاه صنعتي خواجه‌ نصيرالدين طوسي دعوت به عمل خواهد آمد.
2- مدت دوره‌ها 2،5 سال و شامل 34 واحد درسي خواهد بود كه 9 واحد آن به مدت دو نيمسال تحصيلي در دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي خواجه ‌نصيرالدين طوسي و 19 واحد به مدت دو نيمسال در دانشگاه MISIS مسكو گذرانده خواهد شد. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشجو (6 واحد) نيز در طول دوره تا پايان نيمسال چهارم به صورت مشترك توسط اساتيد دانشگاه، تعريف شده و تا پايان نيمسال پنجم، دفاع از پايان نامه صورت مي¬پذيرد.
3- ادامه تحصيل دانشجويان در هر نيمسال منوط به كسب امتيازات لازم در نيمسال قبلي مي‌باشد.
4- دانشجويان در مدت تحصيل در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تابع مقررات آموزشي جمهوري اسلامي ايران و در مدت تحصيل در دانشگاه MISIS روسيه تابع مقررات آموزشي كشور روسيه خواهند بود.
5- كلاس‌ها در طول دوره در ايران غالبا به زبان انگليسي و در كشور ميزبان كلا به زبان انگليسي خواهد بود و در مصاحبه حضوري، توانايي زبان انگليسي داوطلب سنجيده خواهد شد. ارائه مدرك زبان در پذيرش نهايي موثر بوده وليكن الزامي نمي‌باشد.
6- هزينه ريالي تحصيل در اين دوره مشترك در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به ازاي هر دانشجو، معادل 200.000.000 ريال خواهد بود و هزينه ارزي دوره (با احتساب اقامت) در دانشگاه MISIS روسيه حدود 8.500 دلار است.
تبصره 1: به تعدادي از متقاضيان داراي رتبه هاي 1 تا 20 آزمون سراسري كارشناسي ارشد در اين رشته در صورت قبولي در مصاحبه ورودي، كمك هزينه تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2: به تعدادي از دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه هاي رتبه اول كشور مطابق با رتبه بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در صورت قبولي در مصاحبه ورودي، كمك هزينه تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تعهدي از نظر تامين خوابگاه و نيز وام شهريه دانشجويي در طول تحصيل در ايران ندارد، اما جهت تامين خوابگاه مناسب در مسكو هماهنگي‌هاي لازم با دانشگاه MISIS به عمل آمده است.
7- دانشجويان پس از اتمام دوره مشترك، دو دانشنامه كارشناسي ارشد جداگانه از دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و دانشگاه MISIS روسيه دريافت خواهند نمود.
8- دانشجويان ذكور در طول دوره از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند بود و از نظر نظام وظيفه نبايد هيچگونه منعي داشته باشند.

10- دانشجويان لازم است در روز مصاحبه مدارك زير را همراه داشته باشند:
الف - مدارك شناسائي (اصل كارت ملي و شناسنامه).
ب – دانشنامه و اصل ريزنمرات كارشناسي و يا اصل گواهي موقت فراغت از تحصيل.
ج - گواهي اشتغال به كار درصورت شاغل بودن.
د – ارائه مدرك زبان معتبر درصورت اخذ.
ه – اصل فيش واريزي به مبلغ 500000 ريال (پانصد هزار ريال) بابت هزينه انجام مصاحبه، واريزي به حساب 2177489001006 به نام درآمدهاي متمركز دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي .

نكته مهم:
باتوجه به برگزاري مصاحبه در روزهاي سه شنبه مورخ 19/4/97 و چهارشنبه مورخ 20/4/97، دانشجويان لازم است مدارك فوق را جهت بررسي تا تاريخ 16/4/97 به ايميل زير ارسال نمايند:

materials@kntu.ac.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/09
تعداد بازدید:
1378
دانشكده مهندسي و علم مواد
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.