دانشجو: سيد محمد علي نعمتي استاد راهنما: دكتر مجيد قاسمي

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

سيد محمد علي نعمتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

بررسي عددي نفوذ نانوذرات مغناطيسي و توزيع دما در كانال شبه رگ و بافت اطراف آن تحت تاثير ميدان مغناطيسي غير يكنواخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر محمد حسين

حامدي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مجيد قاسمي

 

 

دكتر افسانه

مجري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر مهدي

نويد بخش

دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

 

 

-

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

دكتر آزاده شهيديان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

كلاس 205

دوشنبه 25 بهمن ماه 95

ساعت 16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید:
377
تاریخ:
1395/11/27
دانشكده مهندسي و علم مواد
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.