دانشکده مهندسی علم و مواد
| English |
۱۳۹۶/۲/۴
 
معاونت آموزشي

معاونت آموزشي:

مديريت و نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي دانشكده، در جهت بالا بردن كيفيت آموزشي، توسط اين معاونت انجام مي‌شود. در حال حاضر جناب آقاي دكتر «كيوان نارويي» مسؤوليت معاونت آموزشي دانشكده مواد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را بر عهده دارند.
 
 
 

گروه هاي آموزشي دانشكده به شرح جدول زير مي باشد.
 
 

 

 

 

 

 

گرايش

مقطع

 

 

 متالورژي صنعتي

كارشناسي

 

 

 شكل دادن فلزات

كارشناسي ارشد

 

 

شناسايي و انتخاب مواد

كارشناسي ارشد

 

 

مواد

دكتري

 

 

 

 

 

 
 
 
اهم وظايف معاونت آموزشي و اداره آموزش دانشكده به شرح زير است:  
  •  تهيه برنامه دروس ارائه شده در هر نيمسال با توجه به نياز دانشجويان
  •  تعيين تاريخ امتحان دروس با توجه به محدوده زماني اعلام شده در پايان هر نيمسال
  •  راهنمايي و نظارت بر دروس انتخابي دانشجويان و كنترل وضعيت تحصيلي آنان
  •  كنترل نهايي كارنامه دانشجويان و ارسال پرونده فارغ التحصيلان به آموزش كل
  •  تطبيق و كنترل واحدهاي دانشجويان انتقالي و ميهمان
  •  برگزاري آزمون دكترا
  •  ارائه كليه خدمات آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي دانشكده.

1395/11/13 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity.