دانشکده مهندسی علم و مواد
| English |
۱۳۹۶/۲/۴
 
معاونت پژوهشي

 

اين معاونت با مساعدت در جهت ايجاد زمينه هاي كاري و با نظارت بر انجام فعاليتهاي تحقيقاتي، يك ارتباط كارا بين دانشكده و مراكز صنعتي ايجاد مي نمايد. همچنين اين معاونت زمينه همكاري هاي علمي و بين المللي را فراهم مي نمايد تا بدين وسيله هيات علمي بتوانند در كنفرانسها و قراردادهاي علمي بين المللي شركت نمايند.

 
 
 

در حال حاضر جناب آقاي دكتر «عرفان صلاحي نژاد» مسؤوليت معاونت پژوهشي دانشكده مواد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را بر عهده دارند.

 

 

 

 

 

 

 

1395/11/24 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity.