دانشکده مهندسی علم و مواد
| English |
۱۳۹۵/۱۱/۶
 
معاونت پژوهشي

 

اين معاونت با مساعدت در جهت ايجاد زمينه هاي كاري و با نظارت بر انجام فعاليتهاي تحقيقاتي، يك ارتباط كارا بين دانشكده و مراكز صنعتي ايجاد مي نمايد. همچنين اين معاونت زمينه همكاري هاي علمي و بين المللي را فراهم مي نمايد تا بدين وسيله هيات علمي بتوانند در كنفرانسها و قراردادهاي علمي بين المللي شركت نمايند.

 
 
 

در حال حاضر جناب آقاي دكتر «سيد محمد حسين سيادتي» مسؤوليت معاونت پژوهشي دانشكده مواد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را بر عهده دارند.

 

 

 

 

 

 

 

1393/06/23 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity.