دانشکده مهندسی علم و مواد
| English |
۱۳۹۶/۲/۴
 
اهداف و طرح ها
 

هدف اصلي دانشكده، تربيت متخصصاني خبره در زمينه مهندسي مواد مي باشد. طرح هاي توسعه اي دانشكده عبارتند از:


1. راه اندازي گرايش هاي جديد در مقاطع مختلف مهندسي مواد با توجه به نيازهاي كشور.

2. جذب اعضاي هيئت علمي جديد و توانمند در راستاي اهداف توسعه اي دانشكده.

3. ارتباط فعال با صنعت و توسعه امكانات تحقيقاتي.

 
 
1393/01/31 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity.