دانشکده مهندسی علم و مواد
| English |
۱۳۹۶/۲/۴
 
اخلاق حرفه اي مهندسي

 

مقدمه

مهندسي يك حرفه‌ي مهم و آموخته‌اي است. به عنوان اعضاي اين حرفه، از مهندسين انتظار مي‌رود كه بالاترين معيارهاي راستي و درستي را به نمايش بگذارند. مهندسي تاثير مستقيم و حياتي در كيفيت زندگي تمام مردم دارد. بر اين اساس، خدمات ارائه شده توسط مهندسين نياز به صداقت، بي‌طرفي، انصاف و عدالت را دارد، و بايد به حفاظت از بهداشت، امنيت، و رفاه عمومي اختصاص داده شود. مهندسين بايد تحت رفتار حرفه‌اي استاندارد كه مستلزم پايبندي به بالاترين ارزش‌ها و اصول اخلاقي است، عمل كنند.

 

قوانين بنيادي

مهندسين، در انجام وظايف حرفه‌اي خود، بايد:
1. ايمني، بهداشت و رفاه عمومي را در نظر داشته باشند.
2. تنها در زمينه‌ي تخصصي خود خدمات انجام دهند.
3. اظهارات عمومي‌شان را صادقانه و بدون در نظر گرفتن احساسات و نظرات شخصي اعلام كنند.
4. براي كارفرما يا مشتري به عنوان يك نماينده‌ي معتمد و وفادار انجام وظيفه كنند.
5. از اقدامات فريبنده جلوگيري كنند.
6. شرافتمندانه، مسئولانه، اخلاقي، و قانونمند عمل كنند تا شرافت، اعتبار، و سودمندي حرفه‌ي خود را افزايش دهند.

 

قواعد كاري

1.        مهندسين بايد ايمني، بهداشت و رفاه عمومي را در بالاترين حد نگاه دارند.

2.        مهندسين بايد تنها در زمينه‌ي تخصصي خود خدمات انجام دهند.

3.        مهندسين بايد اظهار نظرهاي عمومي را با بي‌طرفي و صداقت بيان كنند.

4.        مهندسين بايد براي كارفرما يا مشتري به عنوان يك نماينده‌ي معتمد و وفادار انجام وظيفه كنند.

5.        مهندسين بايد از اقدامات فريبنده جلوگيري كنند.

 

وظايف حرفه‌اي

1. مهندسين بايد در تمام روابط خود بر اساس برترين معيارهاي راستي و درستي رفتار كنند.
2. مهندسين بايد در همه حالات، در تلاش براي خدمت به منافع عمومي باشند.
3. مهندسين بايد از تمامي رفتارها و اعمالي كه باعث فريب افكار عمومي مي‌شوند، اجتناب كنند.
4. مهندسين نبايد اطلاعات محرمانه مربوط به امور بازرگاني، فرآيندهاي فني مشتري‌ها يا كارفرماهاي سابق و جديد، و همچنين شركت عمومي كه برايش كار مي‌كنند را بدون اجازه فاش كنند.
5. مهندسين نبايد در وظايف حرفه‌اي خود تحت تاثير تضاد منافع قرار گيرند.
6. مهندسين نبايد با انتقادات غيرصادقانه از ساير مهندسين يا با استفاده از روش‌هاي نامناسب يا مشكوك ديگر سعي در بدست آوردن شغل، پيشرفت، يا قراردادهاي شغلي داشته باشند.
7. مهندسين نبايد از روي بدخواهي يا به دروغ، مستقيم يا غيرمستقيم، اقدام به خدشه‌دار كردن اعتبار، موفقيت احتمالي آينده، كار يا استخدام مهندسين ديگر نمايند. مهندسيني كه باور دارند ديگران براي كارهاي غيراخلاقي و غيرقانوني مجرم هستند، بايد اين اطلاعات را در اختيار مقام مسؤل قرار دهند تا به آن رسيدگي شود.
8. مهندسين بايد مسؤليت فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود را به عهده بگيرند، هر چند كه مهندسين مي‌توانند زماني كه منافعشان از راه ديگري قابل محافظت نيست براي خدماتي كه نتيجه‌ي كار آنهاست درخواست غرامت كنند.
9. مهندسين بايد كار مهندسي را به صاحب آن نسبت دهند، و بايد منافع مالكيت سايرين را به رسميت بشناسند.
 
 
 
 
 
 
1393/01/27 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity.