دانشکده مهندسی علم و مواد
| English |
۱۳۹۶/۲/۴
 
فايهاي آموزشي اساتيد

 
 

 

دكتر مهدي خدايي

http://wp.kntu.ac.ir/khodaei/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials Science

 

Welding Metallurgy

 

 

HomeWork 1

 

Seminar-93-94-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1393/07/29 تاریخ بروز رسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi Univesity.