گرنت پژوهشی پرفسور شکوه فر
                                                                           
                                             Research grant of Professor Ali Shokouhfar
 
  
 
 
به استحضار می رساند به پاس قدردانی از زحمات زنده یاد پروفسور شکوه فر در عرصه های علمی دانشگاه و کشور هرساله به دانشجویان مستعد و واجد شرایط گرنت پژوهشی اعطا می گردد. لازم به ذکر است تقاضا نامه انتخاب دانشجویان دریافت کننده گرنت پژوهشی و آیین نامه گرنت پژوهشی از لینک های زیر قابل دریافت است. 
تقاضانامه 
 آیین نامه
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/12/13
تعداد بازدید:
209